D.A.C.A.s huvudstyrelse består av;

  • D.A.C.A. Original 10
  • Swegroup (Sekreterare)
  • Presidenter

Tomas ”Dansken” Mathiesen
Original 10 // Sweden President
Göran ”Gubben” Andersson
Original 10 // Security Officer Sweden
Carina ”Cina” Rolf
Secretary Sweden
Fredrik ”Grumpy” Ström
Original 10, Sgt. At Arms Sweden
Jonny Andersson
Original 10 // Treasurer Sweden

Lars Hammarbacken
Original 10

Christer ”Hinken” Eskelin
President Gotland
Carina Eskelin
Vice President Gotland
Vakant
President Eastland
Vakant
Vice President Eastland
Patrik ”Påta” Johansson
President Midland
Thomas ”Sotarn” Glad
Vice President Midland
Janne ”Snoken” Hjort
President Westland
Vakant
Vice President Westland
Vakant
President Southland
Vakant
Vice President Southland
Magnus Sundell
Talesman för DACA Syd


Top
Lösenordet återställt
Skriv in din e-postadress om du vill ha ett nytt lösenord

Original 10 // Sweden President

Tomas ”Dansken” Mathiesen

Original 10 // Security Officer Sweden

Göran ”Gubben” Andersson

Secretary Sweden

Carina ”Cina” Rolf

Original 10, Sgt. At Arms Sweden

Fredrik ”Grumpy” Ström

Original 10 // Treasurer Sweden

Jonny Andersson

Original 10

Lars Hammarbacken

President Gotland

Christer ”Hinken” Eskelin

Vice President Gotland

Carina Eskelin

President Eastland

Vakant

Vice President Eastland

Vakant

President Midland

Patrik ”Påta” Johansson

Vice President Midland

Thomas ”Sotarn” Glad

President Westland

Janne ”Snoken” Hjort

Vice President Westland

Vakant

President Southland

Vakant

Vice President Southland

Vakant

Talesman för DACA Syd

Magnus Sundell