D.A.C.A. är en förening för den som vill göra skillnad.

Vi inom D.A.C.A. bär våra västar för att visa att vi finns till för de som har det tufft och behöver stöd.

D.A.C.A är uppdelad i fem regioner:

 • Southland
 • Westland
 • Midland
 • Eastland
 • Northland

Regionerna har egna ledningar men har gemensam ekonomi.

SweGroup

är föreningens stabs-funktion. I den gruppen finns de funktioner som är centrala för hela organisationen.
Tillsammans med regionspresidenter och vicepresidenter bildar de
D.A.C.A.:s styrelse.

Föreningens huvudsyfte:

Är att hjälpa utsatta barn och ungdomar samt i vissa situationer även ensamstående föräldrar som har det tufft ekonomiskt.

D.A.C.A bygger sin verksamhet

på liknande koncept som en del andra internationellt ansedda föreningar.

DACA arbetar enligt FN:s Barnkonvention.

 • Barn är varje människa under 18 år
 • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
 • Barnets bästa ska komma i främsta rummet.
 • Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld
 • Barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi.

För att bli medlem krävs:

 • Ett utdrag ur belastningsregistret som visar att man inte har någon dom på sig gällande våld mot eller utnyttjande av barn.
  Denna ska lämnas 1 gång per år i samband med årsmötet
 • Man ska ha fyllt 20 år.

Vi ser gärna fler kvinnliga medlemmar i D.A.C.A.

Top
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.