D.A.C.A. är en förening för den som verkligen vill göra skillnad.

Det är alltid mycket viktigt att påpeka att medlemmar i D.A.C.A. inte bär väst
för något annat skäl än att visa att vi finns till för de som har det tufft och behöver stöd.

D.A.C.A är för närvarande uppdelat i sex regioner:

 • East
 • Mid
 • Gute
 • West
 • South
 • North

Regionerna har egna ledningar men har gemensam ekonomi.

SweGroup.

SweGroup är föreningens stabsfunktion och där finns de organisatoriska funktioner som är centrala för hela föreningen oavsett region.
Tillsammans med regionspresidenter, vicepresidenter och Original 10, de personer som grundade föreningen, bildar de D.A.C.A: s styrelse.

Föreningens huvudsyfte:

Föreningens huvudsakliga syfte är att hjälpa utsatta barn och ungdomar, samt i vissa speciella fall även ensamstående vårdnadshavare som har det svårt ekonomiskt och det menligt påverkar  barnens möjligheter i familjen.

D.A.C.A: s uppbyggnad:

Föreningen bygger sin verksamhet på liknande koncept som en del andra internationellt ansedda föreningar.

DACA arbetar enligt FN:s Barnkonvention.

 • Barn är varje människa under 18 år,
 • alla barn har samma rättigheter och lika värde,
 • barnets bästa ska komma i främsta rummet,
 • alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld,
 • barnets rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp, prostitution och pornografi.

För att bli medlem krävs:

 • utdrag årligen ur belastningsregistret som visar att man inte har någon dom gällande våld mot eller utnyttjande av barn,
 • utdraget ska lämnas varje år, senast i samband med årsmötet,
 • man ska ha fyllt 20 år,
 • man ska köra MC eller något av de övriga fordonen som är godkända,
 • man kan vara medlem som medåkande,

Kriterier Motorfordon

D.A.C.A ser gärna fler kvinnliga medlemmar!


Top
Lösenordet återställt
Skriv in din e-postadress om du vill ha ett nytt lösenord