Ansökan om medlemskap

Genom att jag har gjort ansökan via webbformuläret, är jag medveten om;

 • att ansökan inte är det samma som antagning,
 • att jag godkänner D.A.C.A: s stadgar, Här finner du D.A.C.A.s stadgar
 • att jag som ”Prospect” är skyldig att ställa upp och arbeta på de event som förekommer, samt delta på regionmöten och på det obligatoriska årsmötet.
  Förhinder ska i god tid anmälas till ”President” eller ”Vice President” i regionen,
 • att jag är skyldig att varje år i januari utan anmaning lämna utdrag ur belastningsregistret av samma typ som vid ansökan, samt kopia på giltigt körkort. (Gäller inte medåkande.)
 • att för medlemskap krävs det att man har en landsvägsregistrerad motorcykel eller amerikanare, Hot Rod el liknande fordon. Kriterier för motorfordon hittar du här.
 • att jag omedelbart måste informera om eventuell indragning av körkort, eventuell avsaknad eller ändring av fordon enligt stadgarna,
 • att jag är medveten om att vid misstanke om oegentlighet kan D.A.C.A göra djupare undersökning av min person,
 • att körkort ska kopieras och skickas in till secretary.sweden@daca.nu när denna ansökan är inskickad, inskickad körkort innebär att vi kommer kunna anta dig som prospekt,
 • att till D.A.C.A lämnade uppgifter är riktiga,
 • att underskrift av detta dokument görs vid första träff med DACA representant.

För utdrag från belastningsregistret:
https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/

Med vänliga hälsningar/Sincerely

Carina ”Cina” Rolf
secretary.sweden@daca.nu

Hela ditt person nr även 4 sista.
Endast siffror
//
Skriv in det datum när du ansöker.
Här skriver du allt som du kan tillföra till D.A.C.A. Glöm inte även om du är kunnig inom hemsida, PR, sponsring m.m.
OBS! Endast ditt körkort. Belastningsregistret måste skickas in oöppnat brevledes.
Om du kör MC Skriv MC, Märke och CC.! Om du Kör bil! Skriv Bil, märke och årsmodell!
Detta innebär att jag godkänner att mitt fullständiga namn, personnummer, komplett adress, telefon/ mobil nr, e-post adress(er) registreras i vårt medlemsregister.
Vi kommer aldrig att lämna ut din adress till 3:e part utan att tillfråga dig först.


Top
Lösenordet återställt
Skriv in din e-postadress om du vill ha ett nytt lösenord