• Ansökan om
  Medlemskap i D.A.C.A.

Genom att ha gjort ansökan via webbformuläret, är jag medveten om;

 • Att ansökan inte är det samma som antagning,
 • Att jag godkänner D.A.C.A.s stadgar,
  Här finner du D.A.C.A.s stadgar
 • Att jag som ”Prospekt” är skyldig att ställa upp och arbeta på de event som förekommer, samt deltaga på regionsmöten och på det obligatoriska årsmötet.
  Förhinder ska anmälas till ”President” eller ”Vice President” i regionen,
 • Att jag är skyldig att varje år i januari utan anmaning lämna utdrag ur belastningsregistret av samma typ som vid ansökan,
 • För medlemskap krävs det att man har en landsvägsregistrerad motorcykel eller Amerikanare, Hotrod el liknande fordon.
  Kriterier för motorfordon hittar du här.
 • Att jag omedelbart måste informera om eventuell indragning av körkort, eventuell avsaknad eller ändring av fordon enl. stadgarna,
 • Att jag är medveten om att vid misstanke om oegentlighet kan DACA göra djupare undersökning av min person,
 • Att nedanstående uppgifter är riktiga,
 • Underskrift av detta dokument görs vid första träff med DACA representant.
 • Körkort ska kopieras och skickas in till secretary.sweden@daca.nu när denna ansökan är inskickad, ej inskickad körkort innebär att vi inte kommer kunna anta dig som prospect.

För utdrag från belastnings registret:
https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigt-arbete-barn/

Med vänliga hälsningar/ Sincerely

Carina ”Cina” Rolf
secretary.sweden@daca.nu

Hela ditt person nr även 4 sista.
Din bostadsadress
Bara siffror
Bara siffror
Medlem (Vem?) Hemsida, Instagram, Facebook, Event (var?)
Om du kör MC Skriv MC, Märke och CC.! Om du Kör bil! Skriv Bil, märke och årsmodell!
Detta innebär att jag godkänner att mitt fullständiga namn, personnummer, komplett adress, telefon/ mobil nr, e-post adress(er) registreras i vårt medlemsregister.
Vi kommer aldrig att lämna ut din adress till 3:e part utan att tillfråga dig först.

Top
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.