prospektstadgar

Mentorskap
- Mentor skall utses till varje Prospect. Mentorerna skall stötta och få Prospect att förstå regler och ide`n bakom D.A.C.A:s bildande, och det arbete som bedrivs.

- Prospect skall i första hand vända sig till sin mentor när frågor uppkommer.

- Prospects prövotid är minst 6 månader.

- Under prospecttiden skall mentor återkommande rapportera till President och vice President i respektive region angående uppförande, agerande, engagemang mm.

- Prospect skall aldrig agera utan att förankra det med mentor, och vidare till styrelse.

- Prospect skall visa att hen är värdig och lämplig. Att efter prövotid antas som fullvärdig medlem och få tillhandahålla full väst. Om Prospect uppvisar dåligt omdöme, snackar skit om medlemmar eller på annat sätt anses olämplig, kan västen tas ifrån vederbörande med omedelbar verkan och densamme utesluts utan betänketid.
Återbetalning av erlagda avgifter såsom för patchar och medlemsavgift kommer ej att ske då dessa är förbrukade

- Mentor utses av styrelsen samt President och vice President i den aktuella regionen.

- Prospect skall upplysas att hen kommer att granskas och utvärderas av medlemmarna i D.A.C.A 10

- Prospect skall bära backrocker med sin regions geografiska patch.

- Patchar på vänster bröst: med början högst upp
Namn, Ev. funktion )Prospect och D.A.C.A. Prospect byts mot Member efter godkänd prövotid.

- Patchar på höger bröst:
Child protector, Svensk flagga.